Instalacje elektryczne

Wykonujemy kompleksowo:
  • Montaż instalacji elektrycznych do 1 kV
  • Wykonywanie pomiarów elektrycznych i przygotowanie instalacji do odbioru
  • Konserwacja instalacji elektrycznych
  • Montaż, obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń elektroenergetycznych
  • Montaż sieci teleinformatycznych