Instalacje monitoringu wizyjnego

Specjalizujemy się w projektowaniu i montażu specjalistycznych systemów telewizji przemysłowej o wysokich wymaganiach technicznych oraz w trudnych warunkach przemysłowych.
Zapewniamy kompletną dokumentację powykonawczą wraz z protokołami pomiarów końcowych.

Korzyści jakie daje monitoring wizyjny:

  • Ogólne podniesienie stanu bezpieczeństwa ludzi i obiektu
  • Skutecznie zapobiega okradaniu firmy przez pracowników
  • Jak wykazują statystyki, obserwacja ludzi znacznie podnosi wydajność pracy
  • Nagrywanie i archiwizacja pełni również funkcję systemu rejestracji czasu pracy
  • Pozwala na zdalną kontrolę działania firmy poprzez Internet lub sieć lokalną
  • Może współpracować z systemem alarmowym, wykrycie ruchu przez kamerę powoduje uruchomienie linii alarmowej
  • W wypadku jeśli już dojdzie do kradzieży ułatwia ustalenie sprawcy oraz odzyskania utraconego mienia
  • Pozwala na rejestrację obrazu wg harmonogramu lub tylko podczas wykrywanego ruchu, ponadto mechanizmy przeszukiwania uwzględniające czasy nagrań pozwalają na szybkie wyszukanie interesujących scen

Zapewniamy szybki i skuteczny serwis ilstalacji monitoringu wizyjnego.