TechPol

Wybierz lokalizację by
przejść do map Google(tm) Warszawa Knurów

Oddział Centrum:
Ul. Żabińskiego 2
02-793 Warszawa
Województwo Mazowieckie
Tel.: +48 22 6498567
Fax.: +48 22 6482289
E-mail: biuro@techpol.com.pl


Oddział Południe:
Ul. Witosa 31
44-196 Knurów
Województwo Śląskie
Tel.: +48/32/2353298
Fax.: +48/32/2353298
E-mail: knurow@techpol.com.pl


NIP: 951-12-03-045
REGON: 011867680
KRS: 0000216544

Rejestracja w Sądzie Rejonowym
dla miasta stołecznego Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 60.000zł