TechPol

Nasza firma oferuje usługi w zakresie:
  • projektowania i wykonania instalacji teleinformatycznego okablowania strukturalnego oraz towarzyszącej sieci zasilającej urządzenia teleinformatyczne
  • projektowania i wykonania systemów monitoringu CCTV analogowego i cyfrowego
  • projektowania i wykonania systemów alarmowych i systemów dostępu do obiektów strzeżonych
  • budowy bezpiecznych systemów informatycznych opartych o systemy operacyjne Linux, BSD, Windows i rozwiązania firmy Cisco
  • budowy bezpiecznych systemów poczty elektronicznej opartej na wykorzystaniu serwerów imap, http i naszych własnych rozwiązań
  • projektowania oprogramowania aplikacyjnego dostosowanego do potrzeb użytkownika z wykorzystaniem języków programowania: C, C++, pascal, asembler, java, perl, python, lua, vba i innych, baz danych sql: mysql i progresql
  • administracji oraz serwis systemów informatycznych zarówno na płaszczyźnie sprzętowej jak i programowej świadczonych u klienta oraz zdalnie
  • dystrybucji i sprzedaży komputerów oraz urządzeń zewnętrznych wykorzystywanych do budowy systemów informatycznych